Սեյսմիկ մոնիտորինգի համակարգ (SMS GSR)


Սեյսմիկ մոնիտորինգի "SMS GSR" համակարգը նախատեսված է՝

  • • Դիտարկվող տեղանքի սեյսմիկության շարունակական մոնիտորինգ;
  • • Տեղի ունեցած երկրաշարժի մասին գործառնական տեղեկատվության ստացում, հետագա վերլուծության և մշակման համար;
  • • «Իրադարձության» ազդանշանի թողարկում GSR-12ADC ձայնագրիչների առջևի վահանակներին և կառավարման սենյակի ազդանշանային վահանակին, երբ սահմանված շեմն անցնում է, ԱԷԿ-ի ՊՇ-ի գործառնական ռեժիմները հետագա որոշելու համար:

«SMS GSR» սեյսմիկ մոնիտորինգի համակարգը ստեղծվել է օտարերկրյա ընկերությունների երկրաֆիզիկական սարքավորումների հիման վրա `հատուկ բազմաֆունկցիոնալ ծրագրի ապահովումով:
«SMS GSR» սեյսմիկ մոնիտորինգի համակարգը ներառում է հետևյալ ֆունկցիոնալ և օժանդակ ստորաբաժանումները՝
  • • Եռաբաղադրիչ (triaxial) աքսելոմետր AC-23 - 3 հատ
  • • Երեք ալիքային սեյսմիկ թրթռման ձայնագրիչ GSR-12ADC - 3 հատ
  • • Տրամաբանական բլոկ
  • • Անհատական ​​համակարգիչ
  • • Մոնիտոր LCD
  • • Անխափան (ինքնավար) էլեկտրամատակարարում UPS
  • • Լազերային տպիչ սարք

Համակարգն իրականացնում է սեյսմիկության շարունակական մոնիտորինգ 9 ուղիներով:
Համակարգի բլոկային դիագրամ "SMS GSR"


Ռեգիստրատոր GSR-12


Աքսելոմետր AC-23

«SMS GSR» համակարգը հավաքման գործընթացում


SMS GSR համակարգի ամենահիմնական գործառույթը անցյալ սեյսմիկ իրադարձությունների վերաբերյալ տվյալների գրանցումն է: GSR-12 ռեգիստրատորը տեղադրելուց հետո պետք է սահմանել դրանց պարամետրերը սեյսմիկ իրադարձությունները գրանցելու համար: Տվյալների գրառումները պարունակող իրադարձությունների ֆայլերը պահվում են ռեգիստրատորի հիշողության մեջ: Սովորաբար սա ֆլեշ հիշողության քարտ է կամ ստատիկ RAM (SRAM):
Հենց նոր իրադարձության ֆայլերը պահվեն ձայնագրիչի հիշողության մեջ, արդեն կարելի է այս ֆայլերը վերբեռնել համակարգիչ:
Այնուհետև, այդ ֆայլերը մշակվում և վերլուծվում են GeoDAS-ի միջոցով՝ «Off-line» ռեժիմով:
Իրադարձությունների ֆայլերը ստանալու և մշակելու երեք քայլ կա՝
- Ռեգիստրատորի կոնֆիգուրացիա և տվյալների հավաքագրում;
- Տվյալների ֆայլերը համակարգչում վերբեռնում;
- Վերբեռնված տվյալների ֆայլերի վերլուծություն: