ԱԷԿ սարքավորումների տեղեկատվական-գրաֆիկական տվյալների բազա

ԱԷԿ-ների սարքավորումների տեղեկատվական-գրաֆիկական տվյալների բազան նախատեսված է նախատեսված է անձնակազմի տեղեկատվական աջակցության համար, ԱԷԿ-ների սարքավորումների շահագործման և պահպանման ընթացքում`անհրաժեշտ տեղեկատվական նյութը անհապաղ որոնելու և տպելու միջոցով:
Ծրագրի ստեղծման նպատակն է բավարարել ԱԷԿ-ների անվտանգության ապահովման ընդհանուր դրույթների պահանջները` ԱԷԿ-ի շահագործման և սպասարկման անձնակազմի բարձրորակ տեղեկատվական աջակցության տեսանկյունից և բարելավել նրանց աշխատանքային պայմանները:
Ծրագիրը նախատեսում է հետևյալը՝
– սարքավորումների և դրանց հիմնական հավաքույթների հավաքման գծագրեր, տեղադրման գծապատկերներ, սարքավորումների խողովակաշարերի տեխնոլոգիական սխեմաներ;
– սարքավորումների և դրա հիմնական ստորաբաժանումների հակիրճ տեխնիկական բնութագրերը, ներառյալ դրանց նպատակը և տեխնիկական պահանջները՝
Ծրագրի բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ են հետևյալ տեխնիկական և ստանդարտ ծրագրային ապահովումը՝
– Microsoft Windows 95/98/Millennium/NT/2000/XP օպերացիոն համակարգ;
– Microsoft Access 98/2000;
– CorelDraw 9 և բարձր;
Տեխնիկական ապահովում – P III-1000/ 128մբ և բարձր: